איך להשתמש מפתח PGP

כדי לקבל את האינפורמציה ופריטים שאתם מציעים לצווה שלנו, וגם למנוע לפרסום וגנבת אינפורמציה זו ו בנוסף הביטחון שלכם, סיפקנו פלטפורמה מאובטחת בשם GPG עבור הקבצים ואינפורמציה ששלחתם. אופן הפעולה שלו הוא כדלקמן:

קודם כל עבור לgpg4win.org והורד את הגרסה האחרונה של תכנת Gpg4win.

 התקן את הקובץ ולאחר לחץ על האפשרות GPA.

הורד את המפתח ה-PGP הציבורי שלנו HERE ואחסן אותו במחשב.

אחרי השלמת ההתקנה,רוץ  Kleopatra.

לחץ על האפשרות  import בתכנה הרצויה.

אחרי לבחור המפתח PGP הציבורי שלנו, הוצג הודעה, בשלב זה צריך ללחוץ על האפשרות Yes ובשלב הבא לחץ על האפשרות No.

סגור את תכנת Kleopatra ורוץ את תכנת  GPA.

בשלב זה בחר האפשרות File Manager מכרטיסיית  Windows , להצפין את הנתונים.

יבא הקבצים שלך ב-  File Manager.

זה יותר טוב לדחוס כל הקבצים השלחים בצורה  RAR או  ZIP בקובץ אחד ומכן יב אותו בתוכנית.

לחץ על לחצן ENCRYPT.

שלב זה חשוב מאוד.

בחר את המפתח הציבורי שהזנת בשלבים הקודמים.

אם לא תבחר את המפתח הציבורי של האתר שלנו, לא נוכל לפענח את האינפורמציה שאתה שולח.

מוצגת הודעה המאשרת את האינפורמציה שהוזן.

ודא שהאינפורמציה נכון ולחץ על yes.

שלחו לנו את קבצים מוצפנים עכשיו.