(סוללות צבא ומטענים)Epsilor

אנחנו פרצנו באתר של חברה Epsilor. הצלחנו לחדור למערכת המחשב ולמהנדסים שלה. חילצנו אינפורמציה ומוצרים של לקוחות. חלק מאינפורמציה זה מוצג להלן ונפרסם בהדרגה את השאר.

Pass: moses-staff.se