דוסיק טכנולוגיות

יש לנו פריצה את מערכת המחשב ואת רשת דוסיק טכנולוגיות. ויש לנו גישה לאימייל, פרטי לקוחות, חשבוניות מכירות ו… ובהדרגה נפרסם אותם.

Pass: @moses_staff