תקיפת

מצווים עלינו לשתוק , אבל אנחנו חמושים ומוכנים .
עין בעין של המנהיג שלנו .
אנחנו מחכים לרמז ממנו …