משולם

יש לנו גישה לרשת המחשבים של משולם. יש לנו גישה אינפורמציה רב מאוד מתשלומים, לקוחות, פרויקטים ו …ובהדרגה נפרסם אותם.

Pass: @moses_staff