מרכז הנתונים

מעתה תסבלו נזקים בלתי הפיך
אנחנו נעניש אתכם
במתקפה זו הרסנו יותר מ-30 טרה בייט של נתונים משרתים שונים
כרינו מידע של חלק גדול מהיחידות המרכזיות והמילואים הצבאיים, כולל שם החטיבה-יחידה-אחריות – פרטים אישיים ומידע משפחתי .
במתקפה זו הרסנו יותר מ-30 טרה בייט של נתונים משרתים שונים
מעתה תסבלו נזקים בלתי הפיך