חברות חשמל ישראליות

זאת רק תחילת ההרפתקה…
מעתה תסבולו נזקים בלתי הפיכים…
אנחנו נעניש אתכם על מעשיכם…
המטרה ברורה, מוגדרת ומדויקת…
זהו רק חלק קטן מאוד מהגישה שלנו לרשת החשמל שלכם.
בקרוב אתם תהיו בחושך…
נתחיל בבית זקוק של חיפה

POC - Pass: moses-staff.se