המטה של משה

ואלה שלא סבלו את הלגיטימיות של משה, את מטו קראו קסם, והיו מדוכאים יודר לחסידיו. היום גם עם להתעלם צדק, עושּׁקים רב לארץ שלנו וגורמים לנו להחליט יותר להילחם.

חיילים נשפכו דמם במדיניות שקריות ומלחמות הסרות תועלת, אמהות שהתאבלו לילדיהן  וכל הדיכוי שתשובי הארץ הזאת. אנו לא נשכח ! אנו לא נסלח!

אנחנו ממשיכים להילחם עד לגלוות את פשעים מוסתרייכם.

הסופכם בקרב…

סייבר כוח שלנו נגד הדיכוי שלהם

תמשכנה מתקפות סייבר שלנו לחשוף הפשעים שלכם

0
Server

TB

0
Data
0
Site