אלקטרון צ’ילג

אנחנו פרצנו באתר של חברה אלקטרון צ’ילג. הצלחנו לחדור למערכת המחשב ולמהנדסים שלה. חילצנו אינפורמציה ומוצרים של לקוחות. חלק מאינפורמציה זה מוצג להלן ונפרסם בהדרגה את השאר.

Pass: @moses_staff